Våra behandlingsformer

.

Vår passion ligger i hälsa, inifrån och ut och de behandlingsformer vi på EVOMED erbjuder är kiropraktik, fysioterapi, läkarutredning och massageterapi. Läs mer om hur besöken går till här nedan.

.

KIROPRAKTIK, VÅRDVAL FYSIOTERAPI & KIROFYS


KIROFYS är en kombination av fysioterapi och kiropraktik där du träffar vår fysioterapeut Ann som undersöker och behandlar i kombination med att vår kiropraktor Jenny kommer in till er och utför de kiropraktiska justeringar som behövs.

VÅRDVAL FYSIOTERAPI

Vi ingår nu i det fria vårdvalet och samarbetar med Region Värmland. Detta innebär att du som patient kan söka vård till samma kostnad som i region Värmland. Ett besök kostar 200 kr och frikort gäller. Barn under 20 år och äldre över 85 år betalar 0 kr. Du kan utan remiss söka för alla typer av akuta eller långvariga led/ muskelbesvär, yrsel, huvudvärk och rehabilitering efter t.ex höft/knä/axel operationer. Behöver du fysioterapeutisk behandling utan kiropraktik bokar du in dig hos oss via 1177.se eller ringer oss.

HUR GÅR ETT BESÖK TILL HOS KIROPRAKTOR ELLER FYSIOTERAPEUT?

Vid ett nybesök hos oss på EVOMED, oavsett om du väljer att gå till kiropraktor eller fysioterapeut, startar vi med ett samtal om din hälsa och du berättar för oss om din sökorsak. För att kunna erbjuda säker och rätt behandling utför vi en grundlig undersökning som bland annat innehåller neurologisk undersökning, mätning av blodtryck och slutligen lämpliga funktionstester. När det är gjort undersöks området du söker för. Vi känner då igenom och testar leder och muskler och utför ytterligare tester för att kunna ställa rätt diagnos. Vid redan känd diagnos eller besök för rehabilitering efter tex operation eller trauma är första besöket mer direkt specifikt än ovan beskrivet.

Behandlingsdelen innehåller t ex mjukdelsbehandling, justering av leder och aktivering av inaktiv muskulatur samt individuellt anpassad rehabilitering vid behov. Vi har olika metoder att behandla med för att uppnå bästa resultat och kliniken erbjuder bl a dry needling, laser, akupunktur och specifik träning som komplement till den manuella terapin.

Oavsett om du går till en fysioterapeut eller kiropraktor har vi samma mål; att skapa och ge dig bästa förutsättningar för ökad funktion och reducera smärta.

Återbesöken är något kortare i tid eftersom vi kan börja behandla direkt efter att vi gått igenom hur besväret förändrats sedan första behandlingen. När behandlingsdelen är klar är det vanligt att du får rehabiliteringsövning/ar att göra hemma. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättning för att du ska bli återställd, men också för att kunna få ett resultat som håller i längden.


Vad behandlar vi?

Kiropraktik och fysioterapi är trygga och säkra behandlingsmetoder. Alla legitimerade terapeuter på vår klinik har akademisk utbildning och tillsammans har vi 60års erfarenhet av manuell behandling.

Vi behandlar muskeloskeletala problem i hela kroppen, från topp till tå. Exempel på besvär och diagnoser som vi ställer och behandlar är t ex löparknä, ryggsmärta, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, axelsmärta, käkledsbesvär, yrsel, hälseneproblematik, lumbago/Ischias, snapping hip, golfarmbåge, handlledssmärta och mycket, mycket mer.

Inom vårdvalet för fysioterapi kan vi också hjälpa dig med rehabilitering efter operation eller trauma. Detta bokas på 1177.se . Logga in och välj ”Lägg till mottagning” och sök på Evomed.

Fysioterapi och kiropraktik är en del av den legitimerade sjukvården. Samtliga besök journalförs och går under lagen om tystnadsplikt.


Vad är det som knakar?

Det är inte skelettet som låter när en justering genomförs utan gasbubblor i ledkapseln som imploderar. En led är omsluten av en ledkapsel och vid en justering bildas ett undertryck i ledkapseln och en gasbubbla bildas. När justeringen når maximal hastighet separeras leden och bubblan imploderar vilket kan ge en knakande ljud. Ljudet i sig är ett normalt kroppsljud och det är inte alltid nödvändigt för framgångsrika behandlingsresultat.


Definition av kiropraktik enligt WHO:

Kiropraktik – en hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker.

Kiropraktik är en orsakssökande behandlingsmetod. Kiropraktorn vill ta reda på och behandla orsaken till dina problem och inte bara behandla symtomen eftersom att smärtan då ofta återkommer.


Biverkningar och komplikationer kiropraktik och OMT (ortopedisk manuell terapi).

Yrkestiteln kiropraktor är namnskyddat och för att kunna arbeta som kiropraktor i Sverige krävs det att du innehar legitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Kiropraktik är en beprövad och säker behandlingsmetod. Läs mer här för vidare information kring biverkningar och komplikationer.


MASSAGE

.

Vi erbjuder klassisk och terapeutisk massage hos oss på vår klinik i Torsby Sportcenter eller på din arbetsplats.

.

Klassisk massage

Vill du ha en avslappnande stund, har återkommande spänningar i vissa områden eller vill underhålla avslutad behandling hos kiropraktor väljer du massage i onlinebokningen. Massage ökar blodgenomströmningen i muskulatur och ger också frisättning av hormoner i kroppen som får oss att må gott.

Terapeutisk massage

Vår massageterapeut Jenny jobbar även med smärtbesvär i kroppen och massageterapi kan hjälpa dig med olika symtom. Har du tex spänningshuvudvärk, löparknä eller fotsmärta kan hon hjälpa dig med det genom olika mjukdelstekniker och rehabiliteringsövningar.

Våra olika massagebehandlingar är 30, 60 eller 90minuter och det väljer du i onlinebokningen.

Massage och kiropraktik passar alla åldrar och även gravida efter v 12.

Till oss kan du komma som privatperson eller företagskund, men vi gör också företagsbesök då vi kommer till Er arbetsplats och masserar Dig och dina kollegor där. För mer information eller bokning av företagsmassage mailar du jennyskilberg@evomed.se


LÄKARVÅRDSTJÄNSTER ÅTER SEPTEMBER 2022

Kroppen består inte av separata system som ska behandlas enskilt utan är en helhet och bör därför också undersökas och behandlas utifrån det. Med ett holistiskt synsätt får du hjälp av vår läkare att finna orsaken till symtom och ohälsa och vi ger oss inte för än vi nått hela vägen fram tillsammans med dig.

Istället för att fokusera på och behandla symtom söker vi orsaken till ohälsa. När vi hittar orsaken går det att ställa rätt diagnos för att vidare kunna hjälpa till med rätt typ av behandling. Behandlingen kan innefatta medicinering men också råd gällande livsstilsval eftersom det vi äter, hur vi sover, stressar, rör oss eller trivs också påverkar vår hälsa i allra högsta grad.


Fokus Sköldkörtel (tyreoidea) riktar sig till dig som misstänker eller har diagnostiserad under- eller överfunktion i sköldkörteln, hypo/hypertyreos. Upplever du symtom såsom t ex trötthet, viktuppgång, nedstämdhet, muskel- ledvärk, frusenhet, huvudvärk så kan det vara tecken på att du har underfunktion i din sköldkörtel. Överfunktion däremot ger motsatta symtom som t ex rastlöshet, hjärtklappning, värmekänsla, oro och irritation bland annat.

Hos oss sätter vi dina symtom främst snarare än provsvaren då det händer att värdena ligger inom referensintervallet trots att obalans finns.


Hälsoutredning passar dig med långvarig sjukdom/symtom/besvär som känner att du inte fått ordentlig utredning eller klarhet i vad din ohälsa beror på. Vi gör ett grundligt detektivarbete för att komma fram till orsaken till dina symtom/sjukdom och ger oss inte för än vi nått hela vägen fram.

Du träffar vår läkare Mareike i 45-60minuter. Ni går igenom samtliga besvär, ser på vårdhistorik och diskuterar helhetsbilden och på besöket görs också en omfattande klinisk undersökning av kroppen. Efter ditt besök sammanställer och analyserar Mareike all information hon fått för att söka efter vad som ligger till grund för dina symtom eller diagnos. I vissa fall behöver fler undersökningar eller provtagning göras och i andra fall inte. Oavsett så är vi noga med att göra en behandlingsplan tillsammans med dig och när du går hem från oss ska du alltid veta vad nästa steg är.


Mödravård/graviditet Utökad provtagning, undersökning av graviditetsrelaterade symtom/besvär o/e intyg.


Mottagningsbesök 30min – Mer konkreta frågeställningar t ex:

  • Undersökning av fysisk åkomma, t ex utslag, eksem eller liknande
  • Genomgång av din medicinlista, kanske äter du onödigt mycket mediciner som också påverkar varandra?

..Eller något helt annat, fråga oss gärna så guidar vi dig till rätt typ av besök!


Receptförskrivning – förnyelse eller nytt recept.