Funktionsmedicin

Lider du av mag- och tarmbesvär, IBS, PCOS, sköldkörtelsjukdom eller autoimmun sjukdom? Står du inför en utmaning och vill förbättra din hälsa för prestation? Kanske känner du att något inte står rätt till eller att energin är låg?

Hos oss finner du funktionsmedicin i tre olika paket; Fungera, Optimera och Prestera. Vilket paket som passar dig bäst beror på vad du har för mål med din kropp och hälsa.

Funktionsmedicin kallas för ”The medicine of why”. Det innebär att en funktionsmedicinsk läkare eller terapeut söker efter och behandlar orsak till ohälsa och sjukdom och nöjer sig därmed inte med att bara behandla och dämpa symtom. 

För att optimera ditt immunförsvar oavsett om det är för god hälsa eller inför prestation gäller det att mag- och tarmkanalen är frisk och att du har en god hormonell balans. Har du besvär eller sjukdom finns det oftast en bakomliggande orsak till det. Att bara konstatera symtom och behandla dem förändrar inte grundorsaken till ohälsa och där ligger funktionsmedicinens styrka. Funktionsmedicin är en orsakssökande typ av vård där målet är att söka efter och behandla orsaken till tillstånd och sjukdom istället för bara symtomen.


Här nedan finner du våra funktionsmedicinska paket.

Vilket upplägg passar dig bäst?

Fungera:

Passar dig som vill ha personliga tips och råd kring hur du kan påverka din hälsa kring kost, rörelse, återhämtning och sömn. Kanske känner du att du behöver komma ur dåliga vanor och få inspiration till en sundare livsstil eller möjligtvis har du en diagnos tex hypothyreos eller diabetes typ II som du vill påverka med livsstilsval och rätt tillskott. Råden du får utgår från screeningtester du fyller i inför besöket och efter samtal med terapeuten.

Optimera:

För dig som vill optimera din hälsa, med eller utan bakomliggande tillstånd/sjukdom. En omfattande analys och hälsostatus genom funktionsmedicinska formulär, samtal och externa laboratorieprover hos Nordic Laboratories. Laboratorieproverna ger Dig en precis bild om hur din kropp mår biokemiskt och vi utformar en individuellt anpassad behandlingsstrategi utifrån din biokemi som sträcker sig över 12 veckor. I Optimera ingår nybesök, återbesök, uppföljning och slutligt återbesök. Kostnad för laboratorietester tillkommer.

Prestera:

För dig som vill maximera din hälsa och/eller uppnå specifika resultat erbjuder vi funktionsmedicin i kombination med kiropraktisk analys och behandling samt Max Vo2 och laktattest i Torsby sportcenters testlabb. Denna paketlösning ger dig omfattande information och kunskap kring din biokemiska och fysiska status samt individuellt anpassad behandlingsplan och personliga träningsråd för att uppnå maximal hälsa till optimal prestation. I Prestera ingår nybesök, återbesök, flera uppföljningssamtal och slutligt återbesök. Tester hos Nordic Laboratories tillkommer.


Mer om hur behandlingen hos oss på EVOMED går till kan du läsa om här:

Funktionsmedicinsk analys och behandling är en omfattande vårdstrategi där din helhetshälsa analyseras genom olika verktyg. Inför ett första besök får du fylla i en omfattande hälsoenkät som vi sedan går igenom tillsammans när vi ses. Under första besöket berättar du om din symtombild eller dina mål med din hälsa och vi gör även en kroppslig undersökning. När symtom, undersökningsfynd och svar i hälsoenkäten har analyserats diskuterar vi igenom eventuell provtagning som kan vara aktuell och vidare behandlingsplan. Mer information om vår samarbetspartner Nordic Laboratories finner du längre ned på sidan.

All samlad information utgör sedan grunden till en individuellt anpassad behandlingsplan som främst utgår från livsstilsförändringar inom kost, fysisk rörelse och återhämtning. Beroende på diagnos även i kombination med evidensbaserade läkande naturpreparat vid behov.

Visste du tex att IBS endast är ett samlingsnamn för irriterad tarm och att behandla genom att undvika viss typ av mat för att undvika symtom inte är behandling i sig utan bara en begränsande konsekvens? Vi hjälper dig istället att ta reda på orsaken till IBS som bl a kan bero på läckande tarm, SIBO (small intestinal bacterial overgrowth), svampöverväxt (candida) eller födoämnesintolerans.

EVOMED 2020

Nordic Laboratories

Provtagning sker genom Nordic Laboratories och analyseras i Danmark och England. Tyvärr har inte den svenska laboratoriediagnostiken kommit lika långt inom funktionsmedicinska tester, därav skickas dina prover utomlands och behöver bekostas av patienten. Initialt kan denna typ av provtagning upplevas som kostsam, men ser man det som en långsiktig investering i sin kropp och hälsa för att minska eller undvika sjukdom får man snabbt tillbaka priset i förbättrad hälsa och livskvalitet. Uppskattad kostnad för laboratorietester är ca 3000-12’000SEK.

Vill du läsa mer om Nordic Laboratories kan du göra det här.


Tester

Information om de vanligaste testerna som vi använder finner du här nedanför. Än mer specifik information finner du på nordiclabs.com

The Organic Acids Test (OAT): Testet mäter över 70 olika värden och ger en övergripande utvärdering av bakteriehälsa och svampöverväxt (candida) i mag- och tarmkanal. Mäter även vitaminer, mineraler, oxidativ stress (cellstress), nivåer av nerutransmittorsubstanser och oxalater. Ger också en god uppfattning om hur dina biokemiska processer fungerar i nedbrytning av föda samt hur de olika biokemiska processerna samverkar. Pris: 350€.

SIBOtest (Small Intestinal Bacteria Overgrowth): Mäter om du har överväxt av bakterier i tunntarm som kan ge en många olika symtom som tex: uppsvälldhet i mage, IBS, näringsbrister, ledvärk, humörsvängningar, hudbesvär, diarre, förstoppning, hjärndimma och födoämnesintoleranser. Pris: 220€

GI-MAP (The Gastrointestinal Microbial Assay Plus): Ett test designat för att detektera mikrober som stör din normala tarmflora och andra störande element för matspjälkning, inflammation, näringsupptag och immunfunktion. Mäter bl a bakterier, parasiter och virus. Ger en specifik bild av vilka områden i mag- tarmkanalen som har god funktion och vilka delar som behöver förbättras. Pris: 389€

Födoämnesintolerans (IgG 96): Testar 96 vanligt förekommande födoämnen i nordisk kost. Intolerans är inte samma som allergi utan när det gäller intolerans kan det dröja upp till 72h innan du får reaktion på det du ätit. Därför kan det vara svårt att avgöra hur du egentligen mår av det olika födoämnen du får i dig. Symtom på födoämnesintolerans kan tex vara utslag, ledvärk, huvudvärk, trötthet, magbesvär, klåda, heshet, rinnande näsa, muskelvärk mfl. Pris: 199€

DUTCH Plus test: Ett hormontest som utöver könshormoner såsom östrogen, progesteron och testosteron även mäter fria cortisolnivåer samt den totala ämnesomsättningen för kortisol över dygnet. Mäter även Costisol awakening Response (CAR) vilket ger viktig information för utvärdering av HPAaxeln (vårat stressystem). Pris:389€


Funktionsmedicin är en vetenskaplig, evidensbaserad vårdform och räknas därmed till primärvård och är alltså ej alternativmedicin. All undersökning och behandling görs utifrån ett vetenskapligt perspektiv.