Läkartjänster

Kroppen består inte av separata system som ska behandlas enskilt utan är en helhet och bör därför också undersökas och behandlas utifrån det. Med ett holistiskt synsätt får du hjälp av vår läkare att finna orsaken till symtom och ohälsa och vi ger oss inte för än vi nått hela vägen fram tillsammans med dig.

Istället för att fokusera på och behandla symtom söker vi orsaken till ohälsa. När vi hittar orsaken går det att ställa rätt diagnos för att vidare kunna hjälpa till med rätt typ av behandling. Behandlingen kan innefatta medicinering men framförallt råd gällande livsstilsval eftersom det vi äter, hur vi sover, stressar, rör oss eller trivs också påverkar vår hälsa i allra högsta grad.


Hälsoutredning. Nybesök 60 min. Återbesök 30/60min. 

Passar dig med långvarig sjukdom/symtom/besvär som känner att du inte fått ordentlig utredning eller klarhet i vad din ohälsa beror på. Vi gör ett grundligt detektivarbete för att komma fram till orsaken till dina symtom/sjukdom och ger oss inte för än vi nått hela vägen fram.

Du träffar vår läkare Mareike i 45-60minuter. Ni går igenom samtliga besvär, ser på vårdhistorik och diskuterar helhetsbilden och på besöket görs också en omfattande klinisk undersökning av kroppen. Efter ditt besök sammanställer och analyserar Mareike all information hon fått för att söka efter vad som ligger till grund för dina symtom eller diagnos. I vissa fall behöver fler undersökningar eller provtagning göras och i andra fall inte. Oavsett så är vi noga med att göra en behandlingsplan tillsammans med dig och när du går hem från oss ska du alltid veta vad nästa steg är.

Läkarbesök 30min – specifikt besvär/åkomma av enklare art.

  • Undersökning av fysisk åkomma, t ex utslag, eksem eller liknande
  • Genomgång av din medicinlista, kanske äter du onödigt mycket mediciner som också påverkar varandra?

..Eller något helt annat, fråga oss gärna så guidar vi dig till rätt typ av besök!

Receptförskrivning

När du behöver läkemedelsrecept. SMS tjänst. Skriv namn, personnummer och önskat läkemedel till 0768152955 så hjälper vår läkare Mareike dig inom 48h, men oftast snabbare. Betalas med swish.

Intyg

Intyg till tex körkort, resan, arbetsgivare.

Telefonrådgivning 15minuter

Önskar du diskutera med läkare, boka in dig för rådgivning i onlinebokningen.