KIROPRAKTIK

Hur går ett besök till kiropraktorn till?

Vid ett nybesök till kiropraktor hos oss på EVOMED startar vi med ett samtal om din hälsa och du berättar för oss om din sökorsak. För att kunna erbjuda säker och rätt behandling utför vi en grundlig undersökning som bland annat innehåller neurologisk undersökning, mätning av blodtryck och slutligen lämpliga funktionstester. När det är gjort undersöks området du söker för. Vi känner då igenom och testar leder och muskler och utför ytterligare tester för att kunna ställa rätt diagnos.

Behandlingsdelen innehåller t ex mjukdelsbehandling, justering av leder och aktivering av inaktiv muskulatur samt individuellt anpassad rehabilitering vid behov. Vi utför olika behandlingstekniker för att uppnå bästa resultat och kliniken erbjuder bl a dry needling, laser och specifik träning som komplement till den manuella terapin.

”Är du osäker på om dina symtom eller smärtbild kan bli hjälpt hos oss? Prova, tänk om du kan må bättre. Det är dumt att ha ont i onödan!”

Jenny Skilberg, leg. kiropraktor

Återbesöken är något kortare i tid eftersom vi kan börja behandla direkt efter att vi gått igenom hur besväret förändrats sedan första behandlingen. När behandlingsdelen är klar är det vanligt att du får rehabiliteringsövning/ar att göra hemma. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättning för att du ska bli återställd, men också för att kunna få ett resultat som håller i längden.


Vad behandlar vi?

Kiropraktik är en trygg och säker behandlingsmetod. Alla legitimerade terapeuter på vår klinik har akademisk utbildning och tillsammans har vi erfarenhet från över 20 000 behandlingar.

Vi behandlar muskeloskeletala problem i hela kroppen, från topp till tå. Exempel på besvär och diagnoser som vi ställer och behandlar är t ex löparknä, ryggsmärta, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, axelsmärta, käkledsbesvär, yrsel, hälseneproblematik, lumbago/Ischias, snapping hip, golfarmbåge, handledssmärta och mycket, mycket mer.

Kiropraktik är en orsakssökande behandlingsmetod. Kiropraktorn vill ta reda på och behandla orsaken till dina problem och inte bara behandla symtomen eftersom att smärtan då ofta återkommer.

Vad är det som knakar?

Det är inte skelettet som låter när en justering genomförs utan gasbubblor i ledkapseln som imploderar. En led är omsluten av en ledkapsel och vid en justering bildas ett undertryck i ledkapseln och en gasbubbla bildas. När justeringen når maximal hastighet separeras leden och bubblan imploderar vilket kan ge en knakande ljud. Ljudet i sig är ett normalt kroppsljud och det är inte alltid nödvändigt för framgångsrika behandlingsresultat.

Definition av kiropraktik enligt WHO

Kiropraktik – en hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker.

Biverkningar och komplikationer kiropraktik

Yrkestiteln kiropraktor är namnskyddat och för att kunna arbeta som kiropraktor i Sverige krävs det att du har examen från femårig akademisk utbildning och innehar legitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Kiropraktik är en beprövad och säker behandlingsmetod. Läs mer här för vidare information kring biverkningar och komplikationer.

Kiropraktik är en del av den legitimerade sjukvården. Samtliga besök journalförs och går under lagen om tystnadsplikt.